PK Fabrics Logo

YUKATA

48071 16

Yukata Medarion Kumo

48071 19

Yukata Medarion Ama

48071 19L

Yukata Medarion Mochi Linen Ama

48071 22

Yukata Medarion Doro

48072 11

Yukata Boro Neibi

48072 13

Yukata Boro Multi

48072 13L

Yukata Boro Mochi Linen Multi

48073 11

Yukata Kanji Mizu

48073 12

Yukata Kanji Neibi

48073 18

Yukata Kanji Sora

48073 20

Yukata Kanji Kumo

48073 22

Yukata Kanji Ama